🔥#รู้ไว้ปลอดภัยกว่า🔥 😱วันนี้ #วชิระยนต์พาเที่ยว ขอเสนอรายชื่อทางหลวงทั่วประเทศไทย ที่มักเกิดอุบัติเหตุหนัก จนมีผู้เสียชีวิตบ่อยๆ

🔥#รู้ไว้ปลอดภัยกว่า🔥
😱วันนี้ #วชิระยนต์พาเที่ยว ขอเสนอรายชื่อทางหลวงทั่วประเทศไทย ที่มักเกิดอุบัติเหตุหนัก จนมีผู้เสียชีวิตบ่อยๆ โดยตัดสินจากสถิติของกรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคม โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาแล้วขับ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ขับรถเร็ว ตัดหน้ากระชั้นชิด ซึ่งรวมแล้วได้มากถึง 47 เส้นทาง ด้วยกัน

1. ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงโนนปอแดง-ปากดง
ระหว่าง กม.386-394 จ. #กำแพงเพชร
2. ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงวังม่วง-แม่เชียงรายบน
ระหว่าง กม.535-540 จ. #ตาก
3. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงหนองหมู-ห้วยยาง
ระหว่าง กม. 276 +813-295 จ. #ประจวบคีรีขันธ์
4. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงน้ำรอด-พ่อตาหินช้าง
ระหว่าง กม. 425-440 จ. #ชุมพร
5. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาพับผ้า-พัทลุง
ระหว่าง กม.1158+ 1163 จ. #พัทลุง
6. ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงกลางสะพานมิตรภาพแม่สอด-แม่ละเมา ระหว่าง กม.1-6 จ. #ตาก
7. ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงสูงเนิน-ท่าแร่
ระหว่าง กม.161-167 จ. #สกลนคร
8. ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงกุรุคุ-นครพนม
ระหว่าง กม.235-240 จ. #นครพนม
9. ทางหลวงหมายเลข 33 ช่วงบางปะหัน-โคกแดง
ระหว่าง กม. 49- 62 จ. #อยุธยา
10. ทางหลวงหมายเลข 41 ช่วงถ้ำพรรณรา-ทุ่งสง
ระหว่าง กม. 264-271 จ. #นครศรีธรรมราช
11. ทางหลวงหมายเลข 41 ช่วงสี่แยกโพธิ์ทอง-พัทลุง ระหว่าง กม. 377- 382+616 จ. #พัทลุง
12. ทางหลวงหมายเลข 43 ช่วงนาหม่อม-จะนะ
ระหว่าง กม. 270-320 จ. #สงขลา
13. ทางหลวงหมายเลข 101 ช่วงร้องกวาง-สวนป่า
ระหว่าง กม. 283-290 จ. #แพร่
14. ทางหลวงหมายเลข 118 ช่วงท่าก๊อ-ดงมะดะ
ระหว่าง กม. 132 + 139 จ. #เชียงราย
15. ทางหลวงหมายเลข 205 ช่วงโคกสวาย-ขท.นครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม. 204 + 209 จ. #นครราชสีมา
16. ทางหลวงหมายเลข 212 ช่วงย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม. 406-411 จ. #มุกดาหาร
17. ทางหลวงหมายเลข 212 ช่วงหนองยอ-อุบลราชธานี ระหว่าง กม. 568-574 จ. #อุบลราชธานี
18. ทางหลวงหมายเลข 224 ช่วงพะโค-หนองสนวน ระหว่าง กม. 90-95 จ. #นครราชสีมา
19. ทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงหัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม. 15 + 20 จ. #นครราชสีมา
20. ทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงดอนขวาง-โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.272-278 จ. #นครราชสีมา
21. ทางหลวงหมายเลข 402 ช่วงหมากปรก-เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 30-35 จ. #ภูเก็ต
22. ทางหลวงหมายเลข 1084 ช่วงป่าแดง-หาดชะอม ระหว่าง กม. 5-14 จ.#นครสวรรค์
23. ทางหลวงหมายเลข 2044 ช่วงร้อยเอ็ด-หนองดง ระหว่าง กม.0+184-5 จ. #ร้อยเอ็ด
24. ทางหลวงหมายเลข 3395 ช่วงวัฒนานคร-โคคลาน ระหว่าง กม. 82-87 จ. #สระแก้ว
25. ทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงสระบุรี-ตาลเดี่ยว
ระหว่าง กม. 0-5 จ. #สระบุรี
26. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงปากท่อ-สระพัง
ระหว่าง กม.123-133 จ. #สมุทรสงคราม
27. ทางหลวงหมายเลข 35 ช่วงสะพานขึ้นแม่น้ำท่าจีน-ยาโคก ระหว่าง กม.4-5 จ. #สมุทรสาคร
28. ทางหลวงหมายเลข 41 ช่วงเกาะมุกข์-ควนรา
ระหว่างกม. 118-132 จ. #สุราษฎร์ธานี
29. ทางหลวงหมายเลข 101 ช่วงแยกบ้านฝ้าย-ร้องกวาง ระหว่าง กม. 252-257 จ. #แพร่
30. ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงพาน-สันทรายหลวง
ระหว่าง กม. 916- 922 จ. #เชียงราย
31. ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงแม่คำ-กลางสะพานแม่น้ำสาย ระหว่าง กม. 972-976 จ. #เชียงราย
32. ทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงชลบุรี-ศรีราชา
ระหว่าง กม. 98-103 จ. #ชลบุรี
33. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงคลองหวะ-พังลา
ระหว่าง กม. 1258+642-1263 จ. #สงขลา
34. ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงเข็กน้อย-แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม. 340-348 จ. #เพชรบูรณ์
35. ทางหลวงหมายเลข 217 ช่วงวารินทร์ชำราบ-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม. 22-37 จ. #อุบลราชธานี
36. ทางหลวงหมายเลข 323 ช่วงแยกปากกิเลน-น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม. 110-115 จ. #กาญจนบุรี
37. ทางหลวงหมายเลข 401 ช่วงบางกุ้ง-เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.175-180 จ. #สุราษฎร์ธานี
38. ทางหลวงหมายเลข 1009 ช่วงจอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม. 0+5 จ. #เชียงใหม่
39. ทางหลวงหมายเลข 4030 ช่วงถลาง-หาดราไวย์ ระหว่าง กม. 26-28+290 และ 29+790-32 จ. #ภูเก็ต
40. ทางหลวงหมายเลข 2 ช่วงขอนแก่น-หินลาด
ระหว่าง กม. 343- 354 จ. #ขอนแก่น
41. ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง สระพระ –ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม. 187-193 จ. #เพชรบุรี
42. ทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงบึงหลัก-หนองเขียว
ระหว่าง กม. 346-351 จ. #อุตรดิตถ์
43. ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงน้ำดุก-ห้วยซ้ำมะคาว ระหว่าง กม. 372-375 จ. #เพชรบูรณ์
44. ทางหลวงหมายเลข 32 ช่วงไชโย-สิงห์ใต้ ระหว่าง กม. 78- 83+900 จ. #อ่างทอง
45. ทางหลวงหมายเลข 340 ช่วงสาลี-สุพรรณบุรี
ระหว่าง กม. 55-60 จ. #สุพรรณบุรี
46. ทางหลวงหมายเลข 3312 ช่วงลำลูกกา-คลองใน ระหว่าง กม. 19-21 จ. #นครนายก
47. ทางหลวงหมายเลข 4029 ช่วงกระทู้-ป่าตอง
ระหว่าง กม. 0-3+236 จ. #ภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม ผู้ขับขี่ควรศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ และหากรู้สึกง่วงขณะขับรถให้จอดแวะพักในจุดบริการของกรมทางหลวง รวมทั้งต้องไม่ขับขี่ขณะมึนเมา และที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชม.

#วชิระยนต์พาเที่ยว 🚗