🙏รวมคาถาไหว้รถ📖 🥇ใครออกรถใหม่ หรือใช้รถอยู่ 🥈ต้องรู้คู่บุญเอาไว้ 👍แม่ย่านางถูกใจแน่นอน

🙏รวมคาถาไหว้รถ📖
🥇ใครออกรถใหม่ หรือใช้รถอยู่
🥈ต้องรู้คู่บุญเอาไว้
👍แม่ย่านางถูกใจแน่นอน

💛 ตอนออกรถใหม่ 💛
เมื่อซื้อรถแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงหรือมือสอง ก่อนออกรถตามฤกษ์เวลา ก็ควรเผื่อเวลาไว้มาเตรียมพวงมาลัย 2 ชาย เป็นจำนวน 3 พวง มาวางไว้ในรถ จะแขวนบนกระจกมองหลัง หรือวางพาดพวงมาลัยรถยนต์ก็ได้ แล้วกล่าวคาถาออกรถใหม่ ซึ่งมีดังนี้

อิติ สุคะโต อาระหังพุธโท นโมพุทธายะ
ปัตถวีคงคา ภุมมะเทวา ขมามิหัง สุจิโต
พุทธัง แคล้วคลาด
ธรรมมัง แคล้วคลาด
สังฆัง แคล้วคลาด

💚 ตอนมีรถใช้อยู่แล้ว 💚
หลังจากใช้รถอยู่แล้ว ก็เป็นประจำทุกปี ที่จะต้องมีการไหว้แม่ย่านางที่เราเคารพนับถือ โดยจะเป็นวันช่วงปีใหม่ไทย หรือวันที่เราสะดวกช่วงไหนก็ดี โดยมีสิ่งที่ต้องจัดเตรียมดังนี้ ตั้งโต๊ะเตรียมไว้เลย

ผลไม้ 5 อย่าง ยืนพื้นด้วยกล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี
และผลไม้อย่างอื่นๆอีก 4 อย่าง
ข้าว 1 ถ้วย
น้ำ 1 แก้ว
หมากพูล
ยาสูบ 3 มวน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยะวะหัง โหตุ
ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ขอลูกถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกหลานทั้งหลายเทอญ สาธุ

เมื่อจบบทคาถาเสร็จ ให้รอประมาณ 20 นาทีหรือจนกว่าธูปหมดดอก แล้วจุดยาสูบ 3 มวนให้เจ้าที่ กะเวลาผ่านไปอีกประมาณ 3 นาที ก็เตรียมทำพิธีลาของไหว้แม่ย่านาง (เก็บของไหว้) โดยกล่าวบทสวดว่า

นะโม ตัสสั ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ

พุทธังลส ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลย เสสัง มังคะลา ยาจามะ

จากนั้นเราก็สามารถเก็บของไหว้ ไว้กินเพื่อเป็นสิริมงคล และแจกจ่ายให้เป็นทานแก่คนอื่นๆ ก็ยิ่งได้บุญสองต่อ ระวังเรื่องไฟเทียนที่จุดไว้ ควรจับตาอย่าเข้าใกล้รถยนต์มากเกินไปจนก่อความเสียหาย แล้วหลังจากนี้ถ้าเราทำความดี ขับรถไม่ประมาท แล้วล่ะก็ แม่ย่านางก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เจ้าของสบายใจ เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจเวลาขับรถไปด้วย

#วชิระยนต์